Spovalgre

I Norge startade 1961 ett samarbete mellan Staffans Scoutdistrikt i Sverige, Claus Daa tropp i Danmark och Østedal Krets i Norge.
Senare har man utökat samarbetat till att inkludera andra kårer/distrikt.
Bland annat 10.Trondheim, Strinda, Tyresö och Grue. Det första Spovalgrelägret var det vid Håsjøen utanför Røros. Det fortsatte med Dellenlägret i Sverige 1963, och Knudshoved Odde i Danmark 1966. Efter det har det fortsatt med läger ca vart 3 år. 2001 firades 40 års jubileum med bland annat ett besök vid Håsjøen.

 Lägerhistorik

År

Läger

Plats

1961 ”Jamborett” Håsjøen – Norge
1963 Dellenlägret Ora – Sverige
1966 Rosenfeldt Knutshoved Odde- Danmark
1967 Dellen -67 Strömbacka – Sverige
1970 Svarttjønna Tynset – Norge
1971 Klintholm Danmark
1973 Ora Sverige
1974 Kroken v/Tunna Tynset -Norge
1977 Starandegård Danmark
1979 Ora Sverige
1982 Tvibotn Tynset – Norge
1984 Troldhöj Strandegård – Danmark
1987 Yggdrasil Ora – Sverige
1990 Buvrie Torsvollen. Norge
1992 Bakkebølle Danmark
1995 Ronja Ora – Sverige
1998 Torsvollen -98 Torsvollen. Norge
2000 SPOVALGRE 2000 Femø. Danmark
2003 Bockstock Ora, Sverige
2006 Finnskog og trollskap Grue finnskog, Norge
2010 Vikingar Jaegerspris, Danmark

Länkar till andra kårer/distrikt som är med i Spovalgresamarbetet:
Østedal Krets i Norge