Ora lägerplats

Ora är Staffans scoutdistrikts fasta lägerplats men är möjlig att använda året runt tack vare lägergården som har 32 bäddar, kontor, restaurangkök samt samlingssal.

Lägerplatsen ligger ca. 30 km väster Hudiksvall vid Norra Dellens strand.

Lägerområdet består av ett flertal ängar med trädridåer mellan vilket gör att det inte blir stort och ödsligt om man vill genomföra ett mindre kårläger och är ändå tillräckligt stort for att rymma ett stort läger med upp till 800 deltagare.

Genom området rinner Orabäcken som på sin väg passerar vår timrade vindskyddsby som består av tre vindskydd.

På området finns färdig infrastruktur för lägerverksamhet med tillgång till vatten, dass, sophus, kiosk, scen/marka och kylrum för maten. Lägergården kan under lägret fungera som sjukstuga mm.

Eftersom lägerplatsen ligger i direkt anslutning till en fin sandstrand är det lätt att få tid till bad om vädret är det rätta.

Området runt Ora består, förutom av Dellen, framförallt av skog som lämpar sig bra för vandringar/hajker.

Om du är intresserad av att hyra lägerplatsen eller lägergården kan du ringa Thomas Norrman på 0650-237 43 eller maila: thomas.norrman@blinfo.se

Ora lägerplats 1  olympus loggaOra från Himmelen